اهداف و ماموریت

 • طراحی نظارت و اجرای عملیات مهندسی و ساختمان
 • قرارداد پیمانکاری کشتی های FBSO
 • افتتاح فاز اول پروژه قیر گوگردی
 • توسعه میادین نفت و گاز
 • احداث و توسعه پالایشگاه ، احداث و خرید و مدیریت راهبردی جایگاه های سوخت
 • شناسایی منابع مالی داخلی و خارجی
 • اخذ هرگونه تسهیلات و وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور
 • واردات، صادرات، خرید، فروش، توزیع مواد تجهیز از جمله مواد و فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی در داخل و خارج کشور
 • ارائه خدمات پیمانکاری و مدیریت پیمان پروژه های مرتبط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و انجام هرگونه عملیات مجاز بازرگانی برای تامین مواد اولیه و مصالح و ابزار و ماشین آلات از داخل و خارج از کشور جهت اجرای اهداف فوق
 • انجام هر نوع فعالیت مهندسی ، صنعتی و بازرگانی که برای پیشبرد عملیات و اهداف شرکت لازم باشد.
 • سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها در داخل و خارج از کشور
بالا