پترو تجارت خاورمیانه

ماموریت

«هم افزایی در رشد دانش محور صنعت انرژی»

چشم انداز

«کانو ن ارزش آفرینی نوآورانه در تجارت انرژی»

ارزش‌ها

  • منابع پایدار
  • برتری عملیاتی
  • شایسته سالاری
  • روابط پایدار با ذینفعان

شعار ما